Hizmetlerimiz

Şenel Hukuk > Hizmetlerimiz
aile

1-AİLE HUKUKU

Şenel Hukuk, evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile velayet ve vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine hizmet vermektedir. 

Şenel Hukuk’un vekalet hizmeti yanı sıra sağladığı hizmetlerden bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
şirketlerhukuku

2-TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU:

Türkiye’nin önde gelen hukuk firmaları arasında yerini alan Şenel Hukuk, çok sayıda ulusal ve uluslararası şirkete kuruluş aşamalarından itibaren şirketler hukuku, ticaret hukuku, ortak girişimler ve özelleştirme projelerinde düzenli olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
Şenel Hukuk’un vekalet hizmeti yanı sıra sağladığı hizmetlerden bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • Sözleşmeler
 • Varlık Satışları
 • Özel Sermaye İşlemleri ve Yatırımları
 • Ana Sözleşme
 • Şirket Kuruluşu
 • Tüm Diğer Şirket İşlemleri ve Gündelik Avukatlık Hizmetleri
is-ve-isci-hukuku

3-İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU:

Şenel Hukuk, Türkiye’de İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında tamamen uzman avukatlardan oluşan özel bir ekibe sahip önde gelen hukuk bürolarından biridir. Şenel Hukuk’un vekalet hizmeti yanı sıra sağladığı hizmetlerden bir kısmı aşağıdaki
gibidir:

 • İş Sözleşmesinin Sona Erme Süreçlerinde Alternatif Görüş Bildirmez
 • İşçinin haklarının korunması
 • Hukuka Uygunluk Denetimi
 • Çeşitlilik, Ayrımcılık ve Etik
 • İş Sağlığı ve Emniyeti
 • Sosyal Güvenlik Hukuku ile İlgili Süreçler
 • İkramiye, Prim Ödemeleri ve Diğer Sosyal Haklar
 • İş Davalarının Takip Edilmesi
gayrimenkul-hukuku

4-GAYRİMENKUL VE TAŞINMAZ HUKUKU

Şenel Hukuk Gayrimenkul Hukuku alanında tüketicilerin mağduriyetlerini gidermek için titizlikle araştırmlar yapmakta ve Eşya Hukuku, Borçlar Hukuk ve Tüketici Hukuku kapsamında uyuşmazlıkları titizlikle takip etmektedir. 

Şenel Hukuk’un Gayrimenkul Hukuku alanında sağladığı hizmetlerden bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • Tapu Tescil Davaları
 • İstihkak Davaları
 • Hak Sahipliğinin Tespiti Davası
 • Zilyetlik Davaları
 • Kat Karşılığı İnşaat ( Eser )  Sözleşmesinden Doğan Davalar
 • Ayıplı İfa Nedeniyle Tazminat Davası
 • Miras Hukukundan Doğan Davalar
tuketicihukuk

5-TÜKETİCİ HUKUKU

Şenel Hukuk, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu,  vs ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermektedir.

Şenel Hukuk’un vekalet hizmeti yanı sıra sağladığı hizmetlerden bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • Alım Satım Sözleşmeleri
 • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
 • Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
 • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıklarınçözümü
 • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü
arabuluculuk

6-ARABULUCULUK

Şenel Hukuk gerek ihtiyari gerekse de zorunlu arabuluculuk hizmaeti vermektedir.

Şenel Hukuk’un arabuluculuk hizmeti verdiği alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

 • İşçi-işveren uyuşmazlıkları
 • Ticari Uyuşmazlıklar
 • Maddi-manevi tazminat
 • Borç-alacak ilişkisi 
 • Sigorta koop.sorumluluğu – zarar tazmini 
 • Tapu İptal ve Tescili
icraiflas

7-ALACAK TAKİBİ

Şenel Hukuk; çok sayıda şahıs ve şirketlere, alacağın kanunlar çerçevesinde tahsili ve ödenmesi ile ilgili olarak hizmet vermektedir.Şenel Hukuk, yapılan icra takiplerinin başından sonuna kadar her aşamasında aktif olarak rol alır, alacağın tahsilini en kısa zamanda sağlamak amacı ile gereken adımları atar.

Şenel Hukuk turizm, lojistik, bilişim, gıda, tekstil, hizmet, otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde hizmet vermektedir.

İcra takiplerinin ve yapılan işlemlerin bilgisayar ortamında tutulması, takip edilmesi ve yürütülmesi amacı ile bilgisayar programı yazılımı işlemlerini titizlikle takip etmektedir.

ceza hukuku

8-CEZA HUKUKU

Şenel Hukuk,  soruşturma ve dava öncesinden  soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım  riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

alacakhukuku

9-İCRA VE İFLAS HUKUKU

Şenel Hukuk İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır.