COVID-19’UN ULAŞIM VE TAŞIMACILIK SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Şenel Hukuk > Haberler  > COVID-19’UN ULAŞIM VE TAŞIMACILIK SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

COVID-19’UN ULAŞIM VE TAŞIMACILIK SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

COVID-19 Çin’de ortaya çıkmasından sonra hızla tüm kıtalara yayılarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. WHO(Dünya Sağlık Örgütü) COVID-19 salgınını Pandemi olarak ilan etti.
Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.
Covid-19 salgını sebebiyle ülkemizde eğitime ara verildiği gibi kolektif vakit geçirilen sosyal alanların da geçici süreliğine faaliyet göstermesi engellenmiş olup tüm vatandaşlara bir süreliğine sosyal hayattan izole bir şekilde yaşamaları, evde kalmaları telkin edilmiştir. Ayrıca birçok ülkeyle karşılıklı olarak uçuşlar kapatılmış olup virüs taşıyan yabancı vatandaşların ülkeye girmeleri, virüsün yayılması engellenmek istenmektedir. Keza vatandaşlar da havalimanları virüsün bulunması ve yayılması muhtemel alanlar olduğundan seyahatlerini özel araçlarıyla yapmak veya seyahatlerini erteleme kanaatinde olduklarından toplu ulaşım sağlayan firmalar hem bir çok uçuş güzergahının kaldırılması hem de yolcuların mümkün oldukça kendilerini toplu ulaşım aracı kullanmaktan sakınmaları sebebiyle sekteye uğramaktadır.
Salgın sebebiyle birçok vatandaş evlere kapanmış olsa da ihtiyaçlar ve tüketim her zamanki hızıyla devam ediyor. Bu sebeple lojistik faaliyetler de devam etmek zorunda.
Küreselleşen dünyamızda online alışveriş ile bizden kilometrelerce uzak bir ülkeden
ürün veya hizmet satın alabilmekteydik. Satın aldığımız ürün ve hizmetlerin okyanusları aşıp bize ulaşacağı konusunda da çoğumuz hiçbir güven problemi yaşamadık. Ancak
Covid-19 salgınının tüm dünyaya yayılmasıyla ülkeler ihracat politikalarında değişikliklere gitti. Örneğin 18.03.2020 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın duyurduğu üzere etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın (medikal kumaş) ihracatı kayda bağlandı. Ticaret Bakanlığı’nın
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğiyle ihracı kayda bağlı mallar listesine sayılan ürünler eklendi.
22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Mevzuatı, Yetki başlıklı 3. Maddesine göre Ticaret Bakanlığı; b) Piyasalarda meydana gelen olağan dışı bir gelişme, ihracata konu malda görülen yetersizlik, kamu güvenliği, kamu ahlakı, insan sağlığı, hayvanların, bitkilerin veya
çevrenin korunması amacına yönelik tedbirler, sanatsal, tarihi ve arkeolojik değer taşıyan metanın korunması nedenleriyle ihracatta kısıtlama veya yasaklama getirmeye, c) Gerektiğinde ihracatı müsaadeye veya kayda bağlamaya, ihracatta miktar kısıtlaması uygulamaya,

Yetkilidir.
Bunun dışında bir çok ülkenin salgın sebebiyle kapılarını tamamen kapatmasıyla ulaşım ve taşımacılık faaliyetleri sekteye uğradı. Ardı ardına bir çok uçak seferi iptal edildi.
TCDD Sofya trenini geçici olarak kaldırdı. Peki ya bileti olan yolcular bu durumdan nasıl etkilendi? Bu soruların cevapları firma bazında değişmekle beraber çoğu firmanın sefer kısıtlamaları getirilmiş ülkelere olan seferlerin iptali ile bilet sahiplerine bilet ücretlerinin
ücretsiz iade edileceği firmaların web sitelerinde duyurulmuştur.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan bir açıklama ise şöyle;
Türk ve yabancı bayraklı gemilerin son 10 liman bilgilerine bakılacak
Deniz taşımacılığında Türkiye’deki limanlara gelen gemiler tarafından yapılan sağlık bildirimleriyle risk değerlendirmelerinin yapıldığını ifade eden Bakan Mehmet Cahit
Turhan, bu değerlendirme sonucunda gemilerin, liman demir sahasında Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce kontrol edildiğini, sahil sıhhiye tarafından verilen “geminin ülkeye girişinde sorun olmadığını gösteren belge” düzenlenmeden hiçbir temasa müsaade edilmediğini söyledi.
Türkiye limanlarına gelen gemilerin limana gelmeden 24 saat önce yapması gereken gemi geliş bildirim yükümlüğünü 48 saate çıkardıklarını belirtildi.
Bakan Turhan: “Ülkemize giriş yapacak Türk ve yabancı bayraklı gemilerin son 10 liman bilgileri alınarak, son 10 limanında Çin, İran, İtalya, Almanya, İsveç, Hollanda, Fransa,
İspanya, Danimarka, Norveç, Belçika, Tayland, Japonya, Güney Kore, Hong Kong ve
Singapur limanlarına uğrak yapması veya bu ülke vatandaşlarının son 14 gün içerisinde gemiye katılımlarının tespit edilmesi halinde, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğüyle koordineli olarak gerekli işlemler yürütmektedir.”
Turhan, 23 Şubat 2020’de saat 17.00 itibarıyla Türkiye ile İran arasındaki tüm kara ve demiryolu geçişlerinin durdurulduğunu ve buradaki ticaretin de aksamaması için İran
üzerinden yapılan kara yolu taşımacılığını da Gürcistan’a kaydırdıklarını bildirdi.
Görüldüğü üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan açıklamalar ile Covid-19 salgını ile taşımacılık faaliyetleri yapılan güzergahlar değiştiği gibi, aralarında taşımacılık faaliyeti yapılacak ülkelerde sınırlanmıştır. Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan bu tedbirler neticesinde sınırlanan taşımacılık faaliyetlerinin tacirler bakımından da olumsuz sonuçlar doğuracağı aşikardır. Devlet, tacirlere sağlanan bir takım vergi kolaylıklarıyla onların yükünü paylaşmaktadır. Ancak şu anki tedbirler uzun vadede yeterli olmayıp ulaşım ve taşımacılık şirketlerinin zarara uğramaları olasıdır.
Kaynakça: https://www.uab.gov.tr/haberler/hudut-kapilari-9-avrupa-ulkesine-kapatilacak http://web.shgm.gov.tr/# https://www.who.int/
Dilara KIZILÇAY

Yorum Yok

Yorum Bırak