Haberler

Şenel Hukuk > Haberler (Page 2)

KORANAVİRÜSÜNÜN (COVİD-19) KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ

KORANAVİRÜSÜNÜN (COVİD-19) KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ Ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermeye başlayan Koronavirüs’ün, kira sözleşmelerine yönelik mevcut veya olası hukuki etkileri hakkında karşımıza çıkabilecek sorunlara ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız aşağıda değerlendirmelerinize sunulmuştur.  Hukukumuzda kira sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu m. 299 - m. 378 arasında düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu'nda kiraya verenin borçları teslim borcu ve esaslı onarımlar; kiracının borçları kira bedelini ve yan giderlerini ödeme borcu, kiralananı kullanma ve işletme borcu ve bakım borcu olarak sayılmıştır.  Yukarıda da belirttiğimiz üzere kiracı genel olarak kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse,...

Continue reading