Haberler

Şenel Hukuk > Haberler

YENİ NESİL PARA BİRİMİ BITCOIN’E HUKUKİ BİR BAKIŞ

Yaşamın doğası gereği değişim kaçınılmazdır. İlkçağlardan bugüne dek değişime ayak uydurabilenler hayatta kalmış, değişimi yakalayamayanlar ise tarihin tozlu sayfalarına karışmıştır. Milenyum sonrası internetin hayatımıza girmesiyle hayatın her alanında keskin ve çok hızlı değişimler meydana gelmeye başladı. Gün geçtikçe ‘online’ insan sayısı arttı. Her alanda olduğu gibi ticarette, internet ile birlikte bin yıllardır süre gelen formundan uzaklaşmaya başladı. Özellikle internet üzerinden çalışmanın mekandan ve saatten bağımsız olması tüccarlar için büyük bir avantaj sağladı. Elektronik ticaretin yükselişi ile birlikte elektronik para ve elektronik paranın alt türü olan ‘sanal para’ gibi yeni gereksinimler de ortaya çıktı. Hatta sanal paranın en bilinenlerinden biri olan ‘bitcoin’, son yıllarda oldukça popüler bir hale gelmiş olup çoğuları için...

Continue reading

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE UYGULAMADAKİ BAZI SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ NOTU

Av. Çiğdem Çavuşoğlu Av. Simge Hazal Poyraz ÖZ Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi uygulamada çok sık başvurulan bir sözleşmedir. Uygulamada sıklıkla taşınmaz sahibi olmak isteyen kimselerin başvurmuş olduğu yöntemlerden biri de taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile taşınmaz sahibi olmaktır. Taraflar bazı durumlarda taşınmaz satışını o an şartlar gerçekleşmediği için yapmak istemeyebilirler. Ön ödemeli konut satışlarında taraflar aralarında taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yaparlar. Ancak taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin uygulanmasında bazı problemler yaşanmakta...

Continue reading

İşçinin İşverene Otuz Günlük Ücreti ile Karşılanamayacak Şekilde Zarar Vermesinin İş Akdine Etkisi

İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİ İŞÇİNİN İŞVERENE OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ İLE KARŞILANAMAYACAK ŞEKİLDE ZARAR VERMESİNİN İŞ AKDİNE ETKİSİ Çalışmamızda işçi ve işverenler açısından iş akdinin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı hususunda hukuki ihtilaf doğuran ‘’İşçinin İşverene Otuz Günlük Ücreti ile Karşılanamayacak Şekilde Zarar Vermesinin İş Akdine Etkisi’’ konusuna ilişkin İş Hukuku mevzuatımız ve Yargıtay kararları ışığında değerlendirme yapılacaktır. İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİ İşçinin iş sözleşmesinden doğan temel borcu iş görme borcudur. İş görme borcu, çalışanın ücretine karşılık yaptığı temel faaliyettir. İş görme borcu sadece işçinin çalışmasını değil, çalışırken özen göstermesini de gerektirir. İşçinin işyerinde yapacağı işi nasıl yapacağını ve işin tüm ayrıntılarını sözleşmeyle önceden belirlemek mümkün değildir. İşin nasıl yapılacağı; o işin niteliğine, yazılı kuralları varsa bu yazılı kurallarına, yoksa o işin geleneğine...

Continue reading

KORONAVİRÜSÜN (COVİD – 19) VERGİ HUKUKUNA OLASI ETKİLERİ

27 Aralık 2019 tarihinde ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid – 19 aylardır dünyayı etkisi altına almışken yetkililer tarafından 11 Mart 2020 tarihinde yetkililer tarafından yapılan açıklamayla birlikte söz konusu virüsün ülkemize de zuhur etmiş bulunduğu anlaşılmış oldu. Covid – 19 virüsünün pek çok alandaki etkileri tartışılmakta iken hukukun çeşitli alanlarına etkilerinin neler olacağı ise gündem dışı kaldı. Virüsün sosyal hayata adeta ambargo koyması iş akitleri, kira sözleşmeleri ve sair diğer hukuk alanlarını etkilemekle birlikte virüsün etkisini göstereceği bir diğer hukuk alanının ise vergi hukuku olacağı bulunduğumuz somut şartlar altında izahtan varestedir.  COVİD – 19 Katma Değer Vergisi’ni Nasıl...

Continue reading

COVID-19’un Cezai Yönünün İncelenmesi

Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını başladığı günden itibaren hukukçular da tartışmaya başladı. Yaşayan bir bilim olan hukukun daha önceden tahmin edilmesi zor bir duruma karşı kazuistik bir biçimde önceden kural koyabilmesi ne mümkün ne de akılcıdır. Dolayısı ile elimizdeki genel hükümler kapsamında olayı yorumlamak zorundayız. Günlerdir sosyal medyada paylaşılan Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesinden konuya giriş yapmak gerekir ise; ‘’Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’ denmektedir. Ancak bütün ülkeyi kapsayan bir resmi karantina kararı...

Continue reading

COVID-19’UN ULAŞIM VE TAŞIMACILIK SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

COVID-19 Çin’de ortaya çıkmasından sonra hızla tüm kıtalara yayılarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. WHO(Dünya Sağlık Örgütü) COVID-19 salgınını Pandemi olarak ilan etti. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır. Covid-19 salgını sebebiyle ülkemizde eğitime ara verildiği gibi kolektif vakit geçirilen sosyal alanların da geçici süreliğine faaliyet göstermesi engellenmiş olup tüm vatandaşlara bir süreliğine sosyal hayattan izole bir şekilde yaşamaları, evde kalmaları telkin edilmiştir. Ayrıca birçok ülkeyle karşılıklı olarak uçuşlar kapatılmış olup virüs taşıyan yabancı vatandaşların ülkeye girmeleri, virüsün yayılması engellenmek istenmektedir. Keza vatandaşlar...

Continue reading

KORONAVİRÜS’ÜN (COVİD-19) İŞ AKİTLERİNE OLASI ETKİLERİ

KORONAVİRÜS’ÜN (COVİD-19) İŞ AKİTLERİNE OLASI ETKİLERİ Koronavirüs tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eder bir hal almıştır. İnsan hayatının birçok alanını doğrudan etkileyen Koronavirüs salgınının hukuki boyutu oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmamızda çalışanların ve işverenlerin Koronavirüs salgını nedeniyle karşılaşabileceği hukuki sorunlar ve bu sorunların iş akitlerine olası etkileri incelenerek İş Hukuku mevzuatımız kapsamında açıklamalar yapılacaktır.  Koronavirüs Taşıyan veya Risk Altında Bulunan Çalışanın Yükümlülükleri Çalışanların, diğer çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlama amacına yönelik olarak işbirliği yapma ve sadakat yükümlülüğü bulunmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ‘’Çalışanların Yükümlülükleri’’ başlıklı 19. Maddesi uyarınca ‘’Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları...

Continue reading

KORANAVİRÜSÜNÜN (COVİD-19) MESAFELİ SATIM SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

KORANAVİRÜSÜNÜN (COVİD-19) MESAFELİ SATIM SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nun pandemi olarak sınıflandırdığı, ülkemizde de etkileri görülmekte olan salgın bir hastalıkla karşı karşıyayız. Söz konusu virüsün ve bu kapsamda alınan önlemlerin evrensel, yerel anlamda bazı sonuçları mevcut. Bu nedenle coranavirüsünün internet üzerinden yaptığımız   çeşitli mesafeli satım sözleşmelerine; dijital içerik platformları, spor kanalları, online müzik siteleri ve bu minvalde kurulan sözleşmeler ile tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeler incelenecektir. Mesafeli sözleşmeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Md. 48'de düzenlenmiştir; MADDE 48- (1) Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya...

Continue reading

CORANA VİRÜSÜNÜN (COVİD-19) ABONELİK SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ

CORANA VİRÜSÜNÜN (COVİD-19) ABONELİK SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ   Abonelik sözleşmesi, abonenin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli ve düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmedir. Bu yazıda sözleşmenin konusu ; mal, hizmet, mal ve hizmet olmak üzere üç farklı kategoride incelenebilecek olan abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olası ihtilaflar ele alınacaktır. Abonelik Sözleşmesinin Benzerlerinden Ayırt Edilmesi Düzenli olarak belli bir hizmetin/malın sunulmasının esas alındığı abonelik sözleşmeleri yakından incelenmeden önce, abonelik sözleşmelerine benzer olarak addedilebilecek bazı diğer sözleşme ve kavramların açıklanması gerekmektedir. Abonelik sözleşmesi, hizmet sözleşmesinden farklı olarak satıcı veya sağlayıcı ile abone arasında herhangi bir bağımlılık ilişkisi yaratmaz ve abonenin satıcı/sağlayıcıya talimat verme yetkisi yoktur. Taraflar sözleşme süresince eşit kabul edilir. Abonelik sözleşmesi ile farklılıklarının...

Continue reading

KORANAVİRÜSÜNÜN (COVİD-19) KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ

KORANAVİRÜSÜNÜN (COVİD-19) KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ Ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermeye başlayan Koronavirüs’ün, kira sözleşmelerine yönelik mevcut veya olası hukuki etkileri hakkında karşımıza çıkabilecek sorunlara ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız aşağıda değerlendirmelerinize sunulmuştur.  Hukukumuzda kira sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu m. 299 - m. 378 arasında düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu'nda kiraya verenin borçları teslim borcu ve esaslı onarımlar; kiracının borçları kira bedelini ve yan giderlerini ödeme borcu, kiralananı kullanma ve işletme borcu ve bakım borcu olarak sayılmıştır.  Yukarıda da belirttiğimiz üzere kiracı genel olarak kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse,...

Continue reading