BLOG

Tüm yayınlar ve haberler
Şenel Hukuk > BLOG (Page 2)

KORONAVİRÜS’ÜN (COVİD-19) İŞ AKİTLERİNE OLASI ETKİLERİ

KORONAVİRÜS’ÜN (COVİD-19) İŞ AKİTLERİNE OLASI ETKİLERİ Koronavirüs tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eder bir hal almıştır. İnsan hayatının birçok alanını doğrudan etkileyen Koronavirüs salgınının hukuki boyutu oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmamızda çalışanların ve işverenlerin Koronavirüs salgını nedeniyle karşılaşabileceği hukuki sorunlar ve bu sorunların iş akitlerine olası etkileri incelenerek İş Hukuku mevzuatımız kapsamında açıklamalar yapılacaktır.  Koronavirüs Taşıyan veya Risk Altında Bulunan Çalışanın Yükümlülükleri Çalışanların, diğer çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlama amacına yönelik olarak işbirliği yapma ve sadakat yükümlülüğü bulunmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ‘’Çalışanların Yükümlülükleri’’ başlıklı 19. Maddesi uyarınca ‘’Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları...

Continue reading

KORANAVİRÜSÜNÜN (COVİD-19) MESAFELİ SATIM SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

KORANAVİRÜSÜNÜN (COVİD-19) MESAFELİ SATIM SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nun pandemi olarak sınıflandırdığı, ülkemizde de etkileri görülmekte olan salgın bir hastalıkla karşı karşıyayız. Söz konusu virüsün ve bu kapsamda alınan önlemlerin evrensel, yerel anlamda bazı sonuçları mevcut. Bu nedenle coranavirüsünün internet üzerinden yaptığımız   çeşitli mesafeli satım sözleşmelerine; dijital içerik platformları, spor kanalları, online müzik siteleri ve bu minvalde kurulan sözleşmeler ile tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeler incelenecektir. Mesafeli sözleşmeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Md. 48'de düzenlenmiştir; MADDE 48- (1) Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya...

Continue reading

CORANA VİRÜSÜNÜN (COVİD-19) ABONELİK SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ

CORANA VİRÜSÜNÜN (COVİD-19) ABONELİK SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ   Abonelik sözleşmesi, abonenin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli ve düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmedir. Bu yazıda sözleşmenin konusu ; mal, hizmet, mal ve hizmet olmak üzere üç farklı kategoride incelenebilecek olan abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olası ihtilaflar ele alınacaktır. Abonelik Sözleşmesinin Benzerlerinden Ayırt Edilmesi Düzenli olarak belli bir hizmetin/malın sunulmasının esas alındığı abonelik sözleşmeleri yakından incelenmeden önce, abonelik sözleşmelerine benzer olarak addedilebilecek bazı diğer sözleşme ve kavramların açıklanması gerekmektedir. Abonelik sözleşmesi, hizmet sözleşmesinden farklı olarak satıcı veya sağlayıcı ile abone arasında herhangi bir bağımlılık ilişkisi yaratmaz ve abonenin satıcı/sağlayıcıya talimat verme yetkisi yoktur. Taraflar sözleşme süresince eşit kabul edilir. Abonelik sözleşmesi ile farklılıklarının...

Continue reading

KORANAVİRÜSÜNÜN (COVİD-19) KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ

KORANAVİRÜSÜNÜN (COVİD-19) KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ Ülkemizde de olumsuz etkilerini göstermeye başlayan Koronavirüs’ün, kira sözleşmelerine yönelik mevcut veya olası hukuki etkileri hakkında karşımıza çıkabilecek sorunlara ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız aşağıda değerlendirmelerinize sunulmuştur.  Hukukumuzda kira sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu m. 299 - m. 378 arasında düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu'nda kiraya verenin borçları teslim borcu ve esaslı onarımlar; kiracının borçları kira bedelini ve yan giderlerini ödeme borcu, kiralananı kullanma ve işletme borcu ve bakım borcu olarak sayılmıştır.  Yukarıda da belirttiğimiz üzere kiracı genel olarak kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse,...

Continue reading